BỆNH VIỆN ĐA KHOA CHÂU ĐỐC – AN GIANG

– Địa điểm: Đường Số 4, Châu Phú A, Tp. Châu Đốc, An Giang, Việt Nam
– Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Châu Đốc – An Giang
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt
– Hệ thống âm thanh thông báo công cộng
– Thời gian:
– Tiến độ: Đã hoàn thành