BRODARD Đồng Khởi

– Chủ đầu tư: BRODARD Đồng Khởi
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Hệ thống âm thanh nghe nhạc đa vùng
– Thời gian:  2019
– Tiến độ: Đã hoàn thành