Central Garden Mall Coffee

– Chủ đầu tư: Central Garden Mall Coffee
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Hệ thống âm thanh nghe nhạc
– Thời gian:  2019
– Tiến độ: Đã hoàn thành