Coffee AROMA Phan Huy Ích

– Chủ đầu tư: Coffee AROMA Phan Huy Ích
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh chuyên nghiệp
– Thời gian:  2019
– Tiến độ: Đã hoàn thành