Đại Học Miền Tây

– Chủ đầu tư: Đại Học Miền Tây
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: – Hệ thống âm thanh hội nghị, Video Conference
– Hệ thống phiên dịch hồng ngoại
– Hệ thống âm thanh hội trường
– Hệ thống màn hình LED
– Thời gian:  2019
– Tiến độ: Đã hoàn thành