DỰ ÁN ERATOWN – QUẬN 7

– Địa điểm: 1c Đường Nguyễn Lương Bằng (nối dài) Quận 7
– Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Đức Khai
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt
– Hệ thống âm thanh thông báo công cộng
– Thời gian:
– Tiến độ: Đã hoàn thành