Gigamall Thủ Đức

– Chủ đầu tư: Gigamall Thủ Đức
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục:  Hệ thống âm thanh nghe nhạc
– Thời gian:  2019
– Tiến độ: Đã hoàn thành