Hội doanh nghiệp Bình Tân

– Chủ đầu tư: Hội doanh nghiệp Bình Tân
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Hệ thống âm thanh – Ánh Sáng
– Thời gian:  2019
– Tiến độ: Đã hoàn thành