Huyện ủy Phú Giáo – Bình Dương

– Chủ đầu tư: Huyện ủy Phú Giáo – Bình Dương
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh phòng họp
– Thời gian:  2018
– Tiến độ: Đã hoàn thành