Khoa PTNT Khu Hòa An

– Chủ đầu tư: Khoa PTNT Khu Hòa An
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: – Hệ thống âm thanh hội trường
– Hệ thống hình ảnh
– Thời gian:  2019
– Tiến độ: Đã hoàn thành