Ngân hàng Vietcombank – Kỳ Đồng

– Chủ đầu tư: Ngân hàng Vietcombank – Kỳ Đồng
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: – Hệ thống nghe nhìn A-V
– Hệ thống PA, Prosound
– Thời gian:  2019
– Tiến độ: Đã hoàn thành