Dự án

Coffee AROMA Phan Huy Ích

– Chủ đầu tư: Coffee AROMA Phan Huy Ích
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh chuyên nghiệp
– Thời gian:  2019
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Trường cao đẳng Vinatex TP HCM

– Chủ đầu tư: Trường cao đẳng Vinatex TP HCM
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh
– Thời gian:  2018
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Windsor Plaza Hotel HCM

– Chủ đầu tư: Windsor Plaza Hotel HCM
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống A-V
– Thời gian:  2018
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Trụ sở làm việc Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc TP.HCM

– Chủ đầu tư: Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc TP.HCM
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh các Phòng họp và Hội trường
– Thời gian:  2018
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Huyện ủy Phú Giáo – Bình Dương

– Chủ đầu tư: Huyện ủy Phú Giáo – Bình Dương
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh phòng họp
– Thời gian:  2018
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh Đồng Nai

– Chủ đầu tư: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh Đồng Nai
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống AV (Âm thanh hội nghị truyền hình, máy chiếu, Tivi)
– Thời gian:  2018
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Văn phòng đại biểu Quốc Hội tỉnh Bến Tre

– Chủ đầu tư: Văn phòng đại biểu Quốc Hội tỉnh Bến Tre
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt thiết bị họp trực tuyến
– Thời gian:  2018
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Dusit Princess Moonrise Beach Resort Phú Quốc

– Chủ đầu tư: Dusit Princess Moonrise Beach Resort Phú Quốc
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống Audio-Visual
– Thời gian:  2018
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Đài phát thanh truyền hình tỉnh Vĩnh Long

– Chủ đầu tư: Đài phát thanh truyền hình tỉnh Vĩnh Long
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục:  Cung cấp Hệ thống thiết bị Phòng Thu – Xe Màu
– Thời gian:  2017 andrikofarmakeio.com
– Tiến độ: Đã hoàn thành

 

Khách sạn 5 sao LADALAT

– Chủ đầu tư: Công ty Lê Thành – Khách sạn 5 sao LADALAT
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống Âm thanh – ánh sáng
– Thời gian:  2017
– Tiến độ: Đã hoàn thành

 

UBND huyện Phú Giáo

– Chủ đầu tư: UBND huyện Phú Giáo
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh hội nghị.
– Thời gian:  2017
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Hệ thống Bar Club Paradise

 

– Chủ đầu tư: Hệ thống Paradise Club
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống Âm thanh
–Thời gian:  2017
–Tiến độ: Đã hoàn thành