Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh Đồng Nai

– Chủ đầu tư: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh Đồng Nai
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống AV (Âm thanh hội nghị truyền hình, máy chiếu, Tivi)
– Thời gian:  2018
– Tiến độ: Đã hoàn thành