THCS Nguyễn Văn Bứa

– Chủ đầu tư: THCS Nguyễn Văn Bứa
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Hệ thống âm thanh 50 phòng học và Hội trường
– Thời gian:  2019
– Tiến độ: Đã hoàn thành