Trụ sở làm việc Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc TP.HCM

– Chủ đầu tư: Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc TP.HCM
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh các Phòng họp và Hội trường
– Thời gian:  2018
– Tiến độ: Đã hoàn thành