Trung tâm Y tế Dự Phòng TP.HCM

– Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Dự Phòng  TP.HCM
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: – Cung cấp hệ thống âm thanh Hội nghị, Hội Trường, Biểu Diễni
– Thời gian:  2019
– Tiến độ: Đã hoàn thành