TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG MIỀN TÂY

– Địa điểm: 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Phường 3, Việt Nam
– Chủ đầu tư: TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG MIỀN TÂY
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt
– Hệ thống âm thanh giảng dạy
– Hệ thống thiết bị học tập: Cassette
– Thời gian:
– Tiến độ: Đã hoàn thành