Văn phòng đại biểu Quốc Hội tỉnh Bến Tre

– Chủ đầu tư: Văn phòng đại biểu Quốc Hội tỉnh Bến Tre
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt thiết bị họp trực tuyến
– Thời gian:  2018
– Tiến độ: Đã hoàn thành