Windsor Plaza Hotel HCM

– Chủ đầu tư: Windsor Plaza Hotel HCM
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống A-V
– Thời gian:  2018
– Tiến độ: Đã hoàn thành