Tuyển dụng kỹ sư điện tử – viễn thông

Công ty Tứ Gia thường xuyên tuyển các vị trí kỹ thuật như sau:

  • Kỹ sư công trình: Thi công và giám sát thi công lắp đặt Âm thanh – ánh sáng
  • Kỹ sư dự án: Thiết kế và thi công các hệ thống A-V
  • Kỹ sư bán hàng: Kinh doanh dự án và thi công công trình