Bảo mật thông tin

1.  Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

– Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, và mang thông tin ưu đãi đến Khách hàng nhanh chóng và tiện lợi nhất. Công Ty TỨ GIA sẽ thu thập thông tin khách hàng khi mua các thiết bị nghe nhìn tại Showroom hoặc khi Khách hàng mua hàng qua điện thoại.
– Thông tin thu thập bao gồm: họ và tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, email,
– Mục đích sử dụng thông tin: liên lạc và theo dõi bảo hành bảo trì thiết bị cũng như thông báo các chương trình khuyến mãi, chương trình đào tạo (training)

2. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đã đồng ý với việc Công ty Tứ Gia sử dụng thông tin cho việc chăm sóc và mang đến dịch vụ nhanh, tiên nhất. Đồng thời, công ty Tứ Gia cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý khách bằng mọi cách thức có thể. Và không mua bán với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ trường hợp bị pháp luật hiện hành bắt buộc hoặc trường hợp cần thiết để xử lý đơn đặt hàng.
* Lưu ý viêc cung cấp thông tin
– Khi Quý khách đăng ký dịch vụ, địa chỉ email, số điện thoại của Quý khách cung cấp sẽ dùng làm công cụ trao đổi thông tin với Quý khách. Chính vì thế, Quý khách hãy chắc rằng đã cung cấp địa chỉ email, số điện thoại hữu dụng đối với Quý khách trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.
– Chúng tôi có thể gửi những thông tin bí mật qua email, số điện thoại hay tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của Quý khách.
– Trong trường hợp Quý khách không còn sử dụng email, số điện đã cung cấp, Quý khách phải báo cho chúng tôi để về việc thay đổi này.
Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ 0908 440 207 để được tư vấn thêm.