Dự án

Huyện Ủy Đơn Dương – Lâm Đồng

– Chủ đầu tư: Huyện Ủy Đơn Dương – Lâm Đồng
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp lắp đặt hệ thống âm thanh Phòng họp, Âm thanh-ánh sáng Hội trường
– Thời gian:  2020
– Tiến độ: Đã hoàn thành

UBND Huyện Bảo Lâm – Lâm Đồng

– Chủ đầu tư: UBND Huyện Bảo Lâm – Lâm Đồng
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp lắp đặt hệ thống âm thanh Phòng họp và Hội trường
– Thời gian:  2020
– Tiến độ: Đã hoàn thành

VNPT Bình Dương

– Chủ đầu tư: VNPT Bình Dương
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp hệ thống âm thanh cho huyện Tân Uyên, Thủ Dầu Một, Dầu Tiếng
– Thời gian:  2020
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Viettel Bình Dương

– Chủ đầu tư: Viettel Bình Dương
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp hệ thống âm thanh cho huyện Bến Cát, Bắc Tân Uyên, Dĩ An
– Thời gian:  2020
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Trung tâm hành chính công Bến Tre

– Chủ đầu tư: Trung tâm hành chính công Bến Tre
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp lắp đặt hệ thống âm thanh các phòng họp và Hội trường.
– Thời gian:  2020
– Tiến độ: Đã hoàn thành

 

Trung tâm Y tế Dự Phòng TP.HCM

– Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Dự Phòng  TP.HCM
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: – Cung cấp hệ thống âm thanh Hội nghị, Hội Trường, Biểu Diễni
– Thời gian:  2019
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Trung Tâm Sinh hoạt TTN Trà Vinh

– Chủ đầu tư: Trung Tâm Sinh hoạt TTN Trà Vinh
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: – Hệ thống âm thanh hội trường
– Hệ thống âm thanh – ánh sáng ngoài trời
– Thời gian:  2019
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Ngân hàng Vietcombank – Kỳ Đồng

– Chủ đầu tư: Ngân hàng Vietcombank – Kỳ Đồng
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: – Hệ thống nghe nhìn A-V
– Hệ thống PA, Prosound
– Thời gian:  2019
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Cục Hải Quan TP.HCM

– Chủ đầu tư: Cục Hải Quan TP.HCM
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Hệ thống nghe nhìn A-V
– Thời gian:  2019
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Hội doanh nghiệp Bình Tân

– Chủ đầu tư: Hội doanh nghiệp Bình Tân
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Hệ thống âm thanh – Ánh Sáng
– Thời gian:  2019
– Tiến độ: Đã hoàn thành

THCS Nguyễn Văn Bứa

– Chủ đầu tư: THCS Nguyễn Văn Bứa
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Hệ thống âm thanh 50 phòng học và Hội trường
– Thời gian:  2019
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Khoa PTNT Khu Hòa An

– Chủ đầu tư: Khoa PTNT Khu Hòa An
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: – Hệ thống âm thanh hội trường
– Hệ thống hình ảnh
– Thời gian:  2019
– Tiến độ: Đã hoàn thành