Dự án

Trung tâm Y tế Dự Phòng TP.HCM

– Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Dự Phòng  TP.HCM
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: – Cung cấp hệ thống âm thanh Hội nghị, Hội Trường, Biểu Diễni
– Thời gian:  2019
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Trung Tâm Sinh hoạt TTN Trà Vinh

– Chủ đầu tư: Trung Tâm Sinh hoạt TTN Trà Vinh
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: – Hệ thống âm thanh hội trường
– Hệ thống âm thanh – ánh sáng ngoài trời
– Thời gian:  2019
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Ngân hàng Vietcombank – Kỳ Đồng

– Chủ đầu tư: Ngân hàng Vietcombank – Kỳ Đồng
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: – Hệ thống nghe nhìn A-V
– Hệ thống PA, Prosound
– Thời gian:  2019
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Cục Hải Quan TP.HCM

– Chủ đầu tư: Cục Hải Quan TP.HCM
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Hệ thống nghe nhìn A-V
– Thời gian:  2019
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Hội doanh nghiệp Bình Tân

– Chủ đầu tư: Hội doanh nghiệp Bình Tân
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Hệ thống âm thanh – Ánh Sáng
– Thời gian:  2019
– Tiến độ: Đã hoàn thành

THCS Nguyễn Văn Bứa

– Chủ đầu tư: THCS Nguyễn Văn Bứa
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Hệ thống âm thanh 50 phòng học và Hội trường
– Thời gian:  2019
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Khoa PTNT Khu Hòa An

– Chủ đầu tư: Khoa PTNT Khu Hòa An
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: – Hệ thống âm thanh hội trường
– Hệ thống hình ảnh
– Thời gian:  2019
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Gigamall Thủ Đức

– Chủ đầu tư: Gigamall Thủ Đức
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục:  Hệ thống âm thanh nghe nhạc
– Thời gian:  2019
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Đại Học Miền Tây

– Chủ đầu tư: Đại Học Miền Tây
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: – Hệ thống âm thanh hội nghị, Video Conference
– Hệ thống phiên dịch hồng ngoại
– Hệ thống âm thanh hội trường
– Hệ thống màn hình LED
– Thời gian:  2019
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Central Garden Mall Coffee

– Chủ đầu tư: Central Garden Mall Coffee
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Hệ thống âm thanh nghe nhạc
– Thời gian:  2019
– Tiến độ: Đã hoàn thành

BRODARD Đồng Khởi

– Chủ đầu tư: BRODARD Đồng Khởi
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Hệ thống âm thanh nghe nhạc đa vùng
– Thời gian:  2019
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Coffee AROMA Phan Huy Ích

– Chủ đầu tư: Coffee AROMA Phan Huy Ích
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh chuyên nghiệp
– Thời gian:  2019
– Tiến độ: Đã hoàn thành