Dự án

Huyện ủy Phú Giáo – Bình Dương

– Chủ đầu tư: Huyện ủy Phú Giáo – Bình Dương
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh phòng họp
– Thời gian:  2018
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh Đồng Nai

– Chủ đầu tư: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh Đồng Nai
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống AV (Âm thanh hội nghị truyền hình, máy chiếu, Tivi)
– Thời gian:  2018
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Văn phòng đại biểu Quốc Hội tỉnh Bến Tre

– Chủ đầu tư: Văn phòng đại biểu Quốc Hội tỉnh Bến Tre
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt thiết bị họp trực tuyến
– Thời gian:  2018
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Dusit Princess Moonrise Beach Resort Phú Quốc

– Chủ đầu tư: Dusit Princess Moonrise Beach Resort Phú Quốc
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống Audio-Visual
– Thời gian:  2018
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Đài phát thanh truyền hình tỉnh Vĩnh Long

– Chủ đầu tư: Đài phát thanh truyền hình tỉnh Vĩnh Long
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục:  Cung cấp Hệ thống thiết bị Phòng Thu – Xe Màu
– Thời gian:  2017
– Tiến độ: Đã hoàn thành

 

Khách sạn 5 sao LADALAT

– Chủ đầu tư: Công ty Lê Thành – Khách sạn 5 sao LADALAT
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống Âm thanh – ánh sáng
– Thời gian:  2017
– Tiến độ: Đã hoàn thành

 

UBND huyện Phú Giáo

– Chủ đầu tư: UBND huyện Phú Giáo
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh hội nghị.
– Thời gian:  2017
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Hệ thống Bar Club Paradise

 

– Chủ đầu tư: Hệ thống Paradise Club
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống Âm thanh
–Thời gian:  2017
–Tiến độ: Đã hoàn thành

UBND Tỉnh Đồng Nai

– Địa điểm: UBND Tỉnh Đồng Nai
– Chủ đầu tư:  UBND Tỉnh Đồng Nai
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt
– Hệ thống Hội nghị không dây
– Hệ thống hình ảnh: Tivi, máy chiếu
– Hệ thống âm thanh sân khấu
– Thời gian:  2017
– Tiến độ: Đã hoàn thành

NHÀ HÀNG HƯƠNG RỪNG ĐÀ LẠT

– Địa điểm: Thành phố Đà Lạt
– Chủ đầu tư:
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt
Hệ thống âm thanh
 Hệ thống ánh sáng
– Thời gian:
– Tiến độ: Đã hoàn thành

TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG MIỀN TÂY

– Địa điểm: 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Phường 3, Việt Nam
– Chủ đầu tư: TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG MIỀN TÂY
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt
– Hệ thống âm thanh giảng dạy
– Hệ thống thiết bị học tập: Cassette
– Thời gian:
– Tiến độ: Đã hoàn thành

DỰ ÁN ERATOWN – QUẬN 7

– Địa điểm: 1c Đường Nguyễn Lương Bằng (nối dài) Quận 7
– Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Đức Khai
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt
– Hệ thống âm thanh thông báo công cộng
– Thời gian:
– Tiến độ: Đã hoàn thành