Trung Tâm Sinh hoạt TTN Trà Vinh

– Chủ đầu tư: Trung Tâm Sinh hoạt TTN Trà Vinh
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: – Hệ thống âm thanh hội trường
– Hệ thống âm thanh – ánh sáng ngoài trời
– Thời gian:  2019
– Tiến độ: Đã hoàn thành