BỆNH VIỆN PHÚ TÂN -AN GIANG

– Địa điểm: 123 Hải Thượng Lãn Ông, Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang, Việt Nam
– Chủ đầu tư: BỆNH VIỆN PHÚ TÂN -AN GIANG
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt
– Hệ thống âm thanh thông báo công cộng
– Thời gian:
– Tiến độ: Đã hoàn thành