Cục Hải Quan TP.HCM

– Chủ đầu tư: Cục Hải Quan TP.HCM
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Hệ thống nghe nhìn A-V
– Thời gian:  2019
– Tiến độ: Đã hoàn thành