Dusit Princess Moonrise Beach Resort Phú Quốc

– Chủ đầu tư: Dusit Princess Moonrise Beach Resort Phú Quốc
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống Audio-Visual
– Thời gian:  2018
– Tiến độ: Đã hoàn thành