KHU TÁI ĐỊNH CƯ BÌNH KHÁNH – QUẬN 2

– Địa điểm: Đường A, Bình Khánh, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
– Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Đức Khai
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt
– Hệ thống âm thanh thông báo công cộng cho Dự án 1088 căn hộ
– Thời gian:
– Tiến độ: Đã hoàn thành