PHÒNG HỌP CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

– Địa điểm: Phường Long Hương, Thị Xã Bà Rịa, Kim Dinh, Tp. Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
– Chủ đầu tư: CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt
– Hệ thống âm thanh hội nghị, hội trường
– Thời gian:
– Tiến độ: Đã hoàn thành