TRUNG TÂM VĂN HÓA HUYỆN ĐAM RÔNG – LÂM ĐỒNG

– Địa điểm: Rô Men, Đam Rông, Lâm Đồng, Việt Nam
– Chủ đầu tư: Huyện Đam Rông – Lâm Đồng
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt
– Hệ thống âm thanh hội nghị, hội trường
– Hệ thống âm thanh biểu diễn văn nghệ
– Hệ thống ánh sáng sân khấu chuyên nghiệp
– Thời gian:
– Tiến độ: Đã hoàn thành