Dự án

Phòng họp Trực Tuyến UBND tỉnh Bến Tre

– Chủ đầu tư:  Phòng họp Trực Tuyến UBND tỉnh Bến Tre
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Hệ thống âm thanh hội nghị
– Thời gian:  2021
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Rạp Xiếc Thành Phố Hồ Chí Minh

– Chủ đầu tư: Rạp xiếc thành phố Hồ Chí Minh
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Hệ thống âm thanh biểu diễn
Hệ thống ánh sáng sân khấu chuyên nghiệp
– Thời gian:  2021
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Trung Tâm Hành Chính Công Biên Hoà – Đồng Nai

– Chủ đầu tư: Trung Tâm Hành Chính Công Biên Hoà – Đồng Nai
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Hệ thống âm thanh Hội trường
Hệ thống âm thanh các phòng họp
– Thời gian:  2021
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Trung tâm văn hóa huyện Cần Giờ

– Chủ đầu tư: Trung tâm văn hóa huyện Cần Giờ
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng
– Thời gian:  2020
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Vemedim – Cần Thơ

– Chủ đầu tư: Vemedim – Cần Thơ
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp lắp đặt vận hành hệ thống

– Âm thanh hội nghị không dây

– Âm thanh biểu diễn

– Âm thanh nghe nhạc K-Array

– Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến

– Hệ thống màn hình LED

– Thời gian:  2020
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Huyện Ủy Đơn Dương – Lâm Đồng

– Chủ đầu tư: Huyện Ủy Đơn Dương – Lâm Đồng
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp lắp đặt hệ thống âm thanh Phòng họp, Âm thanh-ánh sáng Hội trường
– Thời gian:  2020
– Tiến độ: Đã hoàn thành

UBND Huyện Bảo Lâm – Lâm Đồng

– Chủ đầu tư: UBND Huyện Bảo Lâm – Lâm Đồng
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp lắp đặt hệ thống âm thanh Phòng họp và Hội trường
– Thời gian:  2020
– Tiến độ: Đã hoàn thành

VNPT Bình Dương

– Chủ đầu tư: VNPT Bình Dương
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp hệ thống âm thanh cho huyện Tân Uyên, Thủ Dầu Một, Dầu Tiếng
– Thời gian:  2020
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Viettel Bình Dương

– Chủ đầu tư: Viettel Bình Dương
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp hệ thống âm thanh cho huyện Bến Cát, Bắc Tân Uyên, Dĩ An
– Thời gian:  2020
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Trung tâm hành chính công Bến Tre

– Chủ đầu tư: Trung tâm hành chính công Bến Tre
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp lắp đặt hệ thống âm thanh các phòng họp và Hội trường.
– Thời gian:  2020
– Tiến độ: Đã hoàn thành

 

Trung tâm Y tế Dự Phòng TP.HCM

– Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Dự Phòng  TP.HCM
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: – Cung cấp hệ thống âm thanh Hội nghị, Hội Trường, Biểu Diễni
– Thời gian:  2019
– Tiến độ: Đã hoàn thành

Trung Tâm Sinh hoạt TTN Trà Vinh

– Chủ đầu tư: Trung Tâm Sinh hoạt TTN Trà Vinh
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: – Hệ thống âm thanh hội trường
– Hệ thống âm thanh – ánh sáng ngoài trời
– Thời gian:  2019
– Tiến độ: Đã hoàn thành