Đài phát thanh truyền hình tỉnh Vĩnh Long

– Chủ đầu tư: Đài phát thanh truyền hình tỉnh Vĩnh Long
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục:  Cung cấp Hệ thống thiết bị Phòng Thu – Xe Màu
– Thời gian:  2017 andrikofarmakeio.com
– Tiến độ: Đã hoàn thành