HỘI TRƯỜNG UBND TỈNH BẾN TRE

– Địa điểm: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
– Chủ đầu tư: UBND Tỉnh Bến Tre
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt
Hệ thống âm thanh
– Thời gian:
– Tiến độ: Đã hoàn thành