NHÀ HÀNG HƯƠNG RỪNG ĐÀ LẠT

– Địa điểm: Thành phố Đà Lạt
– Chủ đầu tư:
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt
Hệ thống âm thanh
 Hệ thống ánh sáng
– Thời gian:
– Tiến độ: Đã hoàn thành