Hệ thống Bar Club Paradise

 

– Chủ đầu tư: Hệ thống Paradise Club
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống Âm thanh
–Thời gian:  2017
–Tiến độ: Đã hoàn thành