PHÒNG HỌP TRỰC TUYẾN HĐND CÀ MAU

– Địa điểm: 288 Trần Hưng Đạo, 5, Cà Mau, Việt Nam
– Chủ đầu tư: HĐND Cà Mau
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt
– Hệ thống âm thanh
– Hệ thống hội nghị truyền hình
– Thời gian:
– Tiến độ: Đã hoàn thành