PHÒNG HỌP TRỰC TUYẾN UBND TỈNH VĨNH LONG

– Địa điểm: 88 Hoàng Thái Hiếu P1 Huyện Tam Bình, Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình, Vĩnh Long, Việt Nam
– Chủ đầu tư: UBND TỈNH VĨNH LONG
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt
– Hệ thống âm thanh phòng họp giao ban
– Thời gian:
– Tiến độ: Đã hoàn thành