PHÒNG HỌP UBND TỈNH TRÀ VINH

– Địa điểm:  52A, Lê Lợi, phường 1, Tp. Trà Vinh, Trà Vinh
– Chủ đầu tư: pharmacieinde.fr  UBND Trà Vinh
– Đơn vị thực hiện:  Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục:  Cung cấp và lắp đặt
 – Hệ thống âm thanh
– Hệ thống hình ảnh
– Thời gian:
– Tiến độ:  Đã hoàn thành