UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ

– Địa điểm:  2 Hòa Bình, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ
– Chủ đầu tư: UBND T.p Cần Thơ
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt
Hệ thống âm thanh
– Thời gian:
– Tiến độ: Đã hoàn thành