UBND Tỉnh Đồng Nai

– Địa điểm: UBND Tỉnh Đồng Nai
– Chủ đầu tư:  UBND Tỉnh Đồng Nai
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt
– Hệ thống Hội nghị không dây
– Hệ thống hình ảnh: Tivi, máy chiếu
– Hệ thống âm thanh sân khấu
– Thời gian:  2017
– Tiến độ: Đã hoàn thành